30.7.60

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Statue)

พาไปสักการะ ขอพรที่ รูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Statue) รูปปั้นนี้ สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน ตั้งอยูที่ถนน Avenida Dr. Sun-Yat Sen


องค์เจ้าแม่กวนอิมนี้ แตกต่างจากที่อื่นๆ ตรงที่บริเวณพระพักตร์นั้น สร้างคล้ายกับ
พระแม่มารีของทางคริสต์ น้ำหนักกว่า 20 ตัน ด้านล่างนั้น มีพิพิธภัณฑ์บอกเล่า
เรื่องราวการสร้างรูปปั้น เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันศุกร์) ตั้งแต่ 10.00 - 18.00 น.

วิธีเดินทาง ก็ไม่ยาก จาก Wynn Casino เดินข้ามถนนไปประมาณ 10 นาที 
หรือ จะนั่งรถเมล์สาย 1A, 8, 12, 17 หรือ 23 ไป ลงก็ได้