17.6.60

ปลั๊กไฟที่ฮ่องกง

ไฟฟ้าที่ฮ่องกงนั้น ใช้ไฟ 220 V แบบบ้านเรา แต่เจ้าตัวเต้าเสียบนั้นเป็นแบบ 3 ขา แปลกๆ หน้าตาแบบนี้

ทีนี้เวลาเราไปเที่ยวก็ต้องเตรียม Adapter ไปด้วยเพื่อให้เสียบได้กับเต้ารับที่ฮ่องกง แนะนำว่าให้ซื้อแบบที่เรียกว่า Universal Adapter ไปเลย (เพราะนอกจากจะได้ที่ฮ่องกงแล้ว ยังเอาไปใช้ยังประเทศอื่นๆ ได้อีกด้วย) ราคาจะประมาณ 200 - 300 บาท คุ้ม


จองโรงแรมในฮ่องกงราคาถูก คลิกที่นี่ทีนี้ตอนใช้ก็แค่ดึงเจ้า 3 ก้านนี้ออกมาเป็นอันเรียบร้อย