19.7.60

ตารางเวลาเดินเรือและค่าโดยสารเรือ Cotai Jet

ตารางเดินเรือ Cotai Jet จาก Hong Kong - Macau (Taipa) และ Macau (Taipa) - Hong Kong


คลิกเพื่อขยาย จากมาเก๊าไปฮ่องกง เที่ยวแรก 7.00 น. เที่ยวสุดท้าย ตีสาม
ส่วนอัตราค่าโดยสาร ตามตารางเลย