20.3.60

UNIQLO

อีกหนึ่งแบรนด์เสื้อผ้าจากแดนปลาดิบ ร้าน UNIQLO มีหลากหลายสาขาในฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็นที่ตึก Miramar (Tsim Sha Tsui) และที่ห้าง New Town Plaza (Shatin) แต่แนะนำช้อปที่ ห้าง Lee Theatre Plaza เพราะร้านใหญ่พอสมควร (ห้างเดียวกับที่มีร้าน MUJI ฝั่งตรงข้าาเยื้องๆกัยร้าน Chee Kee) ย่าน Causeway Bay (ให้ออก MTR Causeway Bay Exit A)

ห้าง Lee Theatre Plaza


ขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้น 2 ก็เจอเลย


บรรยากาศภายในร้าน UNIQLO

จองโรงแรมในฮ่องกงราคาถูก คลิกที่นี่