3.6.60

เมนูอาหารภาษาจีนกวางตุ้ง (Cantonese Menu Translate)


เมนูอาหารภาษาจีนกวางตุ้ง

บะหมี่น้ำ = ท้ง หมิ่น
บะหมี่แห้ง = โล้ว หมิ่น
บะหมี่ผัด = ฉาว หมิ่น
บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง = หวั่น ทั้น หมิ่น
บะหมี่เกี๊ยวปลา = ยวู่ ก๋าว หมิ่น
บะหมี่ลูกชิ้นปลา = ยวู่ ต๋าน หมิ่น
บะหมี่เนื้อ = เหง่า หยก หมิ่น
บะหมี่เนื้อตุ๋น = เหง่า หนาม หมิ่น
บะหมี่ไก่ = ไก๊ หยก หมิ่น
บะหมี่หมูแดง = ช้า ซิ้ว หมิ่น

ข้าวหน้าเป็ดย่าง = ซิ้ว อาบ ฝ่าน
ข้าวหน้าหมูกรอบ = ชิ้ว หยก ฝ่าน
ข้าวหน้าหมูแดง = ช้า ซิ้ว ฝ่าน
ข้าวหน้าห่านย่าง = ซิ้ว หง่อ ฝ่าน
ข้าวผัด = ฉาว ฝ่าน
ข้าวผัดหยางโจว = หยาง โจว ฉาว ฝ่าน
ข้าวเปล่า = ปาก ฝ่าน
ข้าวอบหม้อดิน = โป๊ว ไฉ ฝ่าน

โจ๊กเนื้อ = เหง่า หยก จ๊ก
โจ๊กหมู = จวู๊ หยก จ๊ก
โจ๊กไก่ = ไก๊ หยก จ๊ก
โจ๊กไข่เยี่ยวม้า = เผ่ย ต๋าน จ๊ก
โจ๊กปลา = ยวู่ จ๊ก
โจ๊กเครื่องในหมู = จู จับ จ๊ก
โจ๊กตับหมู = จู หยน จ๊ก
โจ๊กเป๋าฮื้อ = เป๊า ยวู่ จ๊ก
ปาท่องโก๋ = เหย่า จา ไกว๋

ไก่แช่เหล้า = โจย ไก๊
ห่านย่าง = ซิ้ว หงอ
เป็ดย่าง = ซิ้ว อาบ
เป็ดพะโล้ = โหล่ว โสย อาบ
นกพิราบย่าง = ซิ้ว ก๊าบ
หมูกรอบ = ซิ้ว หยก
คะน้าน้ำมันหอย = โห่ว เหย่า ไก หลาน
กวางตุ้งน้ำมันหอย = โห่ว เหย่า ปัก ชอย
เห็ดหอมน้ำมันหอย = โห่ว เหย่า ต๊ง กู๊
เป๋าฮื้อน้ำมันหอย = โห่ว เหย่า เป๊า ยวู่
เต้าหู้ทอดทรงเครื่อง = จิ๊น หย่ง เต่า ฝู่
ซุปใส = ชิ้ง ท้ง
ซุปหูฉลาม = หยวี่ ชี ท้ง
กระเพาะปลาน้ำแดง = ยวู่ เจิ้น ท้ง

ชาร้อน = หยิด ฉ่า
ชาเขียวร้อน = หยิด หลก ฉ่า
ชานมเย็น = ตง หนาย ฉ่า
ชามะนาวเย็น = ตง เหล่ง ม๊ง ฉ่า
กาแฟ = กา แฟ้
กาแฟร้อน = หยิด กา แฟ้
กาแฟเย็น = ตง กา แฟ้
โอเลี้ยง = จ๊าย แฟ้
น้ำเต้าหู้ = เต่า เจิ๊ง
เบียร์ = เป๊ เจ๋า
โค้ก = หอ หลอก
น้ำส้มคั้น = ฉาง จั๊บ